1.Informacje ogólne
1.1. Organizatorem zawodów jest Team Anaconda Polska w
składzie: Stanisław Polijański i Marian Sikora, którzy mają
decydujący głos w sprawach organizacyjnych.
1.2. Zawody pod Patronatem Miasta Chorzów
1.3. Zawody zostaną rozegrane w trzech terminach i na trzech
różnych łowiskach wszystkie zawody trwają od czwartku do
niedzieli:
a. kwiecień- łowisko Radymno w terminie: 26-29.04.2018
b. maj – łowisko strefa Ciszy Spalona koło Legnicy w terminie: 24-
27.05.2018
c. czerwiec – łowisko Lin w Zabrzu w terminie: 21-24.06.2018
1.4. Zawody są eliminacjami do:
- ZemplinskyKaper 2018 na słowackiej zaporówce Zempolinska
Sierava ponad 3000 ha lustra
- PCM 2018(Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Karpiowym)
1.5. Przewidziano nagrody za pierwsze pięć miejsc w klasyfikacji
generalnej i nagrodę za Big Fisha z całego cyklu.
1.6. Pierwsza drużyna w klasyfikacji generalnej (po trzech
zawodach) otrzymuje opłacony start w Zawodach Zemplinsky Kaper
2018.
druga drużyna w klasyfikacji generalnej (po trzech zawodach)
otrzymuje opłacony start w PCM 2018.
1.7. Po każdym etapie pierwsze trzy drużyny otrzymują opłacone
zasiadki do wykorzystania w 2018 roku na łowisku na którym były
rozegrane zawody
- pierwsza drużyna – czterodniowa zasiadka
- druga drużyna – trzydniowa zasiadka
- trzecia drużyna – dwudniowa zasiadka
1.8. Organizatorzy przewidzieli dla pierwszych 10 drużyn w
klasyfikacji generalnej nagrody niespodzianki.
1.9. Organizatorzy przewidują start 15 drużyn.
1.10. Zawody zostaną rozegrane w konwencji 5 ryb z każdego etapu.
1.11. W klasyfikacji generalnej zwycięża drużyna z największą masą
8 ryb z całego cyklu.
1.12. W przypadku takiej samej wagi 8 ryb wyżej jest klasyfikowana
drużyna, która złowiła większą rybę w całym cyklu.
1.13. Ryby brane do klasyfikacji to karp i amur od 5 kg
1.14. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po całym cyklu zawodów
1.15. Nie ma możliwości startu w jednych zawodach.
1.16. Warunkiem startu w zawodach jest zgłoszenie i wpłata
wpisowego w wysokości 2700 zł za cały cykl.
1.17. Wpisowe można wpłacić w całości w momencie zapisu lub
w trzech ratach w terminach:
- I rata w wysokości 900 zł do czternastu dni od zapisu
- II rata w wysokości 900 zł do 31.01.2018
- III rata w wysokości 900 zł do 28.02.2018
1.18. Wpisowe za pomocnika w wysokości 250 zł za cały cykl,
wpłata w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2018.
1.19. Po 31.01.2018 nie ma możliwości zwrotu zaliczki lub
wpisowego.
1.20. Organizatorzy zapewniają w trakcie całego cyklu zawodów
wszystkim zawodnikom obiady od czwartku do soboty dostarczone
na stanowiska.
1.21. Wpisowe zostanie wykorzystane na opłacenie łowisk,
nagrody,obiady i inne sprawy związane z organizacją zawodów.
OPISY ŁOWISK
ŁOWISKO EXTRA CARP RADYMNO
Łowisko znajduje się w miejscowości Radymno woj. Podkarpackie.
Powierzchnia łowiska około 28 ha głębokość od 1,5 do 7 metrów,
struktura dna zróżnicowana przypomina wykres EKG, akwen jest
wyrobiskiem pożwirowym, którego wiek określa się na około 70 lat.
Zbiornik jest porośnięty gęsto roślinnością podwodną co wymaga
wypłynięcia po każdą rybę. W łowisku dominującą rybą jest karp i amur,
ryby charakteryzują się dużymi przyrostami rocznymi ze względu na
żyzność wody. W łowisku występuje duża populacja szczeżui, racicznicy
i raków. Rekord łowiska: amur ponad 30 kg i karp ponad 17 kg obie ryby
złowione w 2017 roku. Na łowisku znajduje się wiata i zaplecze sanitarne.
ŁOWISKO „STREFA CISZY” SPALONA
Łowisko znajduje się w miejscowości Spalona koło Legnicy
woj. Dolnośląskie. 35 - hektarowa stara żwirownia ze zróżnicowaną
głębokością, licznymi górkami podwodnymi i wyspą. Roślinność
zanurzona słabo rozwinięta, brzegi zarasta trzcina i pałka. Dno
w przeważającej części żwirowe, gliniaste, miejscami muliste. Głębokość
zbiornika do 9 metrów, głębokość średnia ok. 5 metrów. W wodzie
występują racicznica, szczeżuja i raki. Część zbiornika przeznaczona na
brzeg łowiska z dojazdem pod stanowiska, położona przy lesie. Zachodnia
strona z przeznaczeniem na rekreację, jednakże z surowym regulaminem
dostępu do wody i łowienia. Rybostan zbiornika jeszcze do końca nie
odkryty, największy karp złowiony do tej pory to 21 kg. Na terenie
łowiska jest rybaczówka, z zapleczem sanitarnym i gastronomicznym.
Cały teren jest ogrodzony .
ŁOWISKO „LIN” w ZABRZU
Zbiornik usytuowany jest w Zabrzu woj. Śląskie przy osiedlu Młodego
Górnika. Łowisko licencyjne „LIN” powstało w 1998 roku. Opiekunem
łowiska jest Koło PZW nr 64 w Zabrzu. Jego obszar obejmuję ok. 10 ha.
Zbiornik zapadliskowy posiada rozwiniętą linię brzegową porośniętą
wąskim pasem trzcin. Zbiornik ten jest stosunkowo płytki, jego
maksymalna głębokości waha się w okolicy 4 metrów przy tak zwanej
rynnie, która rozciąga się praktycznie przez środek łowiska. Dno zbiornika
jest muliste, miejscami zalegają zatopione pnie drzew . Dominującą rybą
jest karp, licznie występuje amur. Najczęściej łowione sztuki są w
przedziale 5-20 kg. Na zbiorniku obowiązuje zakaz używania środków
pływających, dopuszczone jest użycie łódek RC.
Program zawodów Puchar Trzech Łowisk
ŁOWISKO „EXTRA CARP” RADYMNO
26.04.2018 (czwartek)
09:00 – 09:30 Rejestracja Zawodników
09:30 Oficjalne rozpoczęcie zawodów, losowanie
stanowisk, wspólne zdjęcie, wyjazd na stanowiska
10:00 – 13:00 Rozstawianie stanowisk, sondowanie, nęcenie
13:00 Rozpoczęcie łowienia
27.04.2018(piątek) – 28.04.2018(sobota)
Łowienie
29.04.2018(niedziela)
11:00 Zakończenie łowienia
13:00 Ogłoszenie wyników pierwszego etapu
ŁOWISKO „STREFA CISZY” SPALONA koło LEGNICY
24.05.2018 (czwartek)
09:00 – 09:30 Rejestracja Zawodników
09:30 Oficjalne rozpoczęcie zawodów, losowanie
stanowisk, wyjazd na stanowiska
10:00 – 13:00 Rozstawianie stanowisk, sondowanie, nęcenie
13:00 Rozpoczęcie łowienia
25.05.2017(piątek) – 26.05.2017(sobota)
Łowienie
27.05.2017(niedziela)
11:00 Zakończenie łowienia
13:00 Ogłoszenie wyników drugiego etapu
ŁOWISKO „LIN” w ZABRZU
21.06.2018 (czwartek)
098:00 – 09:30 Rejestracja Zawodników
09:30 Oficjalne rozpoczęcie zawodów, losowanie
stanowisk, wyjazd na stanowiska
10:00 – 13:00 Rozstawianie stanowisk, sondowanie, nęcenie
(zakaz używania środków pływających)
13:00 Rozpoczęcie łowienia
22.06.2018(piątek) – 23.06.2018(sobota)
Łowienie
24.06.2018(niedziela)
11:00 Zakończenie łowienia
13:00 Oficjalne zakończenie zawodów, wręczenie
pucharów i nagród
UWAGA !!!
Na wszystkich zawodach uczestnicy mają zapewnione obiady od czwartku
do soboty dostarczone na stanowiska.
1.Regulamin zawodów
1.1 Zawody etapowe zostaną rozegrane w konwencji 5 ryb.
1.2 Klasyfikacja generalna to 8 największych ryb z całego cyklu.
1.3 Do klasyfikacji brane są karpie i amury od 5 kg w górę.
1.4 Każda drużyna łowi na 4 wędki metodą włosową, niedozwolone jest
stosowanie innych metod połowu z wyjątkiem zig riga.
1.5 Podczas całego cyklu zawodów obowiązuje zakaz używania przynęt
i zanęt zwierzęcych, jak również surowego ziarna w każdej postaci.
1.6 W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przybywać minimum
jeden zawodnik, w przypadku gry obaj zawodnicy opuszczają
stanowisko wędki należy wyjąć z wody, w przypadku rezygnacji
jednego zawodnika z drużyny drugi zawodnik łowi na dwie wędki.
1.7 Pomocnik nie może zacinać i holować ryb, może natomiast nęcić,
podbierać holowane ryby, wypłynąć z zawodnikiem po holowaną
rybę oraz wywozić zestawy.
1.8 Umieszczenie zestawów może odbywać się tylko w obrębie
wylosowanego łowiska.
1.9 W trakcie zawodów można używać pontonu lub łódki (środków
pływających) do sondowania, nęcenia, holowania ryb z wyłączeniem
łowiska Lin – tylko modele RC.
1.10 Każda drużyna używająca środków pływających robi to na własną
odpowiedzialność.
1.11 Osoby wypływające zobowiązane są do używania kamizelek
asekuracyjnych lub kapoków.
1.12 Każda kamizelka lub kapok powinny być wyposażone w gwizdek
alarmowy i żółte światło asekuracyjne .
1.13 Każdy środek pływający musi obowiązkowo posiadać oświetlenie
używane w trakcie wypływania w okresie od zmierzchu do świtu,
minimum: światło białe widoczne z każdej strony, wskazane jest
również oświetlenie pozycyjne na burtach: zielone lewa burta,
czerwone prawa burta (patrząc od rufy).
1.14 Podczas całych zawodów obowiązuje zakaz wypływania
pojedynczo w nocy (obowiązkowo w łódce musi znajdować się
dwóch zawodników lub zawodnik i pomocnik)
1.15 Obowiązuje zakaz wypływania w woderach i spodniobutach.
1.16 Do zawodów dopuszczone zostaną jedynie pontony posiadające
certyfikat CE powyżej 200.
1.17 Na łowiskach istnieje możliwość dojazdu na stanowiska
samochodami w celu wypakowania sprzętu, wyjątek stanowi łowisko
Lin w Zabrzu.
1.18 W trakcie trwania zawodów należy przestrzegać regulaminów
poszczególnych łowisk.
1.19 W trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz poruszania
się samochodami po łowisku; zakaz nie dotyczy organizatorów i
sędziów.
1.20 Drużyna zajmuje stanowisko od tabliczki z numerem stanowiska,
który wylosowała w prawo do następnego numeru stanowiska,
wskazane jest umieszczenie zestawów na wprost swojego
stanowiska.
1.21 Każda drużyna może użyć dwóch markerów tyczkowych do
oznaczenia łowiska, jednocześnie obowiązuje zakaz użycia
markerów sznurkowych do ostatecznego oznakowania łowiska.
1.22 Nęcenie dozwolone jest przy użyciu: środków pływających, łódki
RC, procy, kobry, materiałów PVA.
1.23 Nie dopuszcza się użycia działek pneumatycznych.
1.24 Każda drużyna powinna posiadać podbierak karpiowy o ramionach
minimum 90 cm, środek do odkażania ran, matę karpiową (wskazana
kołyska lub mata z brzegiem) i worki karpiowe minimum 3 sztuk na
drużynę.
1.25 Złowioną rybę do czasu przybycia sędziego przytrzymać należy w
worku karpiowym (jedna ryba - jeden worek).
1.26 Holowanie ryb powinno odbywać się w obrębie swojego łowiska.
1.27 Jeżeli ryba w trakcie holu zaczepi żyłki sąsiedniej drużyny, ta może
(ale nie musi) zgłosić protest do sędziego, jeżeli protest zostanie
uznany ryba nie będzie zaliczona.
1.28 Ważenia ryb dokonuje dwóch sędziów wagą dostarczoną przez
sędziego, w obecności minimum jednego zawodnika z drużyny. Po
zważeniu sędzia wpisuje wagę złowionej ryby do karty połowu, a
zawodnik, który ją złowił, podpisuje kartę.
1.29 Ryby ważone są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i taki
wynik jest wpisany do karty połowu.
1.30 Ważenie ryb odbywa się zależnie od możliwości od 8.00 do 19.00,
ryby złowione po 19.00 powinny zostać przytrzymane w workach do
rannego ważenia.
1.31 Punkt 3.30 nie dotyczy amura (każdego) i karpia +15kg, po ich
złowieniu drużyna jest zobowiązana zgłosić ten fakt sędziemu,
następnie ryba jest ważona w możliwie najkrótszym czasie.
1.32 W trakcie każdego etapu zawodów obowiązują dwa sygnały
dźwiękowe:
– rozpoczęcie łowienia (zestawy do wody);
– koniec łowienia (zestawy z wody).
1.33 Ryba zacięta przed sygnałem końcowym zawodów powinna być
wyholowana do 15 minut po sygnale końcowym.
1.34 W trakcie zawodów wchodzenie do wody jest dozwolone do
wysokości kolan, zawodnik przy każdym wejściu do wody jest
zobowiązany do używania kamizelki asekuracyjnej lub kapoka.
1.35 Nagrody należy odebrać osobiście, nie ma możliwości wymiany
nagród na gotówkę.
1.36 W przypadku nierozstrzygnięcia klasyfikacji nagrody zostaną
rozlosowane wśród wszystkich zgłoszonych drużyn, w takim
przypadku losowaniu nie podlega udział w Zawodach Zemplinsky
Kaper 2018 oraz PCM 2018.
1.37 W trakcie trwania zawodów zabrania się rozpalania ognisk, jak
również poruszania się samochodami (nie dotyczy organizatorów),
opuszczenie terenu zawodów może odbyć się tylko po uprzednim
zgłoszeniu sędziom.
1.38 Organizatorzy proszą zawodników o kulturalne zachowanie,
umiarkowane spożywanie napojów alkoholowych, przestrzeganie
ducha sportowej rywalizacji, a po zakończeniu zawodów sprzątnięcie
stanowiska i pozostawienie śmieci we wskazanym miejscu.
1.39 Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie od Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków dla wszystkich uczestników zawodów
w trakcie całego cyklu.
1.40 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty w sprzęcie i
wyposażeniu zawodników, jak również za straty materialne
dokonane przez zawodników i wypadki losowe.
1.41 Za straty spowodowane przez zawodników odpowiedzialność
ponoszą sami zawodnicy (sprawcy szkody).
1.42 Skład sędziowski i pozostałe sprawy organizacyjne zostaną
przedstawione na odprawie przed zawodami.
1.43 Wszelkie sprawy sporne, po wcześniejszym zgłoszeniu, rozstrzygają
sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.
1.44 W razie niestosowania się do regulaminu zawodów drużyna może
zostać dwukrotnie upomniana, przy trzecim upomnieniu zostaje
wykluczona z dalszej części cyklu zawodów bez prawa zwrotu
wpisowego i innych poniesionych kosztów.
1.45 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego
zakończenia każdego etapu zawodów ze względu na warunki
atmosferyczne, klasyfikacja jest liczona na moment zakończenia
etapu.
1.46 Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na
fotografowanie ryb i zawodników oraz przetwarzanie zdjęć przez
organizatora i patronów medialnych oraz sponsorów.
2. Rejestracja i losowanie
2.1 Zapisy punktu 2-ego dotyczą wszystkich zawodów w całym cyklu.
2.2 Każda drużyna rejestruje się osobiście w godzinach wyznaczonych
przez organizatorów, pomocnik rejestruje się razem z zawodnikami.
2.3 Istnieje możliwość zamiany jednego z zawodników z przyczyn
losowych po uprzednim poinformowaniu organizatorów.
2.4 Losowanie odbędzie się dwuetapowo:
z pierwszego koszyka przez wskazaną przez Organizatora osobę
zostanie wylosowana pierwsza drużyna, która losuje miejscówkę z
drugiego koszyka, a następnie losuje kolejną drużynę.
2.5 Nie ma możliwości odrzucenia wylosowanej miejscówki.2
3 . Nagrody
3.1 Całkowita pula nagród to około 40 000 zł.
3.2 Wartość nagród może ulec zmianie w zależności od pozyskanych
sponsorów.
3.3 Za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych zawodach przewidziane
są medale pamiątkowe oraz zasiadki na łowisku, na którym
odbywały się zawody (patrz punkt 1.5).
3.4 Za pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej przewidziane są
statuetki, start w Zawodach Zemplinsky Kaper 2018 i nagrody
rzeczowe.
3.5 Za drugie miejsce w klasyfikacji generalnej przewidziane są
statuetki, start w PCM 2018 i nagrody rzeczowe.
3.6 Za trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej przewidziane są
statuetki oraz nagrody rzeczowe.
3.7 Za czwarte i piąte miejsce w klasyfikacji generalnej przewidziane są
nagrody rzeczowe.
3.8 Za Big Fisha z całego cyklu przewidziane są statuetka oraz nagrody
rzeczowe.
3.9 Dla pierwszych dziesięciu drużyn z klasyfikacji generalnej
Organizator przewiduje nagrody niespodzianki od sponsora.
4. Patronat
Miasto Chorzów
Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
5. Patronat medialny
Świat Karpia
Portal internetowy Karpiarz pl
6. Sponsorzy
Firma Saenger
Anaconda
Sklep karpiowy Carp Styl
Łowisko Radymno
Łowisko Strefa Ciszy Spalona koło Legnicy
Łowisko Lin w Zabrze
Łowisko Dziki Staw
Postanowienia końcowe
Powyższy regulamin zawodów i zasady organizacji są własnością Teamu
Anaconda Polska w składzie Stanisław Polijanski i Marian Sikora.
Zabronione jest kopiowanie i powielanie bez zgody w/w.

Organizatorzy
Stanisław Polijański
tel: 501 380 421
Marian Sikora
tel:792 288 139
Team Anaconda Polska